ยินดีต้อนรับสู่การบริการของเรา

บริษัทเวลา อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการของ ” optical control”, “MICROTEST” , “PICOTEST”, “Junkosha” และ สินค้าของคู่ค้าธุระกิจอื่นๆ อาทิเช่น “IET Labs” “Voltech” , “Signal Hound”, “DICKSON”, “MEATEST”, “Saluki Technology”, “Ana-Pico” , “KEYSIGHT”, “Stanford Research Systems” และยังจำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ใช้แล้วคุณภาพดี (used test Instruments)….

พร้อมทั้ง จัดหา สั่งซื้อ และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส์ ด้านความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์, ทุกชนิด พร้อมด้วยบริการจัดทำและ ออกแบบซอร์ฟแวร์สอบเทียบ และในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ (automation software) เราเป็นทีมงานผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านงานขายและงานทางด้านเทคนิค (งานซ่อม งานสอบเทียบ งานออกแบบระบบ) มากกว่า 15 ปี 

aboutfont

ผลิตภันฑ์และบริการคุณภาพ

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องนับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด แอ็กซเรย์ จากประเทศเยอรมัน และเครื่องมือวัดไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อ และจัดหา

จัดซื้อ และจัดหา เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมืออุสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ ทั้งใหม่จากโรงงานและเครื่องใช้แล้ว

ซ่อมและสอบเทียบ

บริการงานสอบเทียบ ซ่อมบำรุง งานประกอบและติดตั้ง และตัวแทนจัดหางานบริการ

บริการออกแบบ

บริการออกแบบและวางระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ รวมทั้งจัดทำซอฟแวร์งานสอบเทียบ และในกระบวนการผลิต

งานที่ปรึกษาและฝึกอบรม

วางระบบ และที่ปรึกษา ทั้งการฝึกอบรมณ์งานสอบเทียบ และระบบคุณภาพ ISO 17025

ติดตั้งเครื่อง

งานติดตั้งเครื่องนับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด แอ็กซเรย์ จากประเทศเยอรมัน และเครื่องมือวัดไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

OUR MAIN PARTNERS

OTHER PARTNERS PRODUCT

สินค้าของเรา/Our Products

จำหน่ายสินค้าและบริการของ ” optical control”, “MICROTEST” , “PICOTEST”, “Junkosha” และ สินค้าของคู่ค้าธุระกิจอื่นๆ และยังจำหน่ายเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ใช้แล้วคุณภาพดี พร้อมทั้ง จัดหา สั่งซื้อ และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส์ ด้านความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์ทุกชนิด

OUR CUSTOMERS